Ansatte

ex.Sildenafil citrate är en akiral substans och bevis på dess kemiska struktur har adekvat bekräftades medelst elementaranalys, IR-NMR, och mass-spektroskopi och röntgenkristallografi. canadian viagra.

Klass III Marked begränsning.Det fanns flera diffusa degeneration och nekros av tubulära epitelceller i njurarna hos de behandlade djuren. buy viagra.

I hund var hjärtfrekvens måttligt ökat i alla studier, utan konsekventa förändringar i blodtrycket.Det fanns en tendens till blodtrycket att återgå till baslinjevärden efter 4 timmar efter dosering. viagra för män.

Sildenafil har ingen direkt relaxerande effekt på isolerad human corpus cavernosum, men förstärker effekten av kväveoxid (NO) genom att hämma fosfodiesteras typ 5 (PDE5), som ansvarar för nedbrytningen av cGMP i corpus cavernosum.Diskussion resultaten av de histologiska studier avslöjade att med ökande dos av Sildenafil citrate konsumtion, fanns det olika grader av dilatationer av central ven av levern som innehöll lyserade röda blodkroppar i behandlingsgruppen jämfört med kontroll sektioner av levern, och såväl som varierande grad av cyto-arkitektonisk distorsion och minskning av antalet av njurblodkropp i njurarna hos de behandlade grupperna jämfört med kontroll sektioner av kid Neys. sildenafil online.

Detta resulterar i högre oral biotillgänglighet hos hund (54%) och honråtta (44%), jämfört med hanråtta (15%) och mus (17%).En undersökande studie tyder på att detta återspeglar den enzyminducerande egenskaperna hos sildenafil, associerat med en ökad omsättning av sköldkörtelhormon, och kontinuerlig stimulering av sköldkörteln genom kompensations ihållande nivåer av tyroidstimulerande hormon. viagra.

4., erytromycin, ketokonazol, itrakonazol) såväl som den icke-specifika CYP-hämmare, cimetidin, är associerad med ökade plasmanivåer av sildenafil (se DOSERING OCH ADMINISTRERING). cialis online.

Vi er:

Butikken

Rune Arnesen
Kundemottak - Servicesjef

Epost: rune@vtp.no
Telefon 31 29 11 03

 

Johnny Wegner
Kundemottak - Deleansvarlig
Epost: johnny@vtp.no
Telefon 31 29 11 04

 

Axel N. Kobbeltvedt
Selger
Epost: axel@vtp.no
Telefon 31 29 11 06

 

Simen Malerbakken
Administrasjon - Innkjøp og salg
Epost: simen@vtp.no
Telefon 31 29 11 05

 

Øystein Sand
Administrasjon - Eier og daglig leder
Epost: sand@vtp.no
Telefon 31 29 11 02

 

 

Verksted

Lars Ivar Nilsson
Eier og teknisk leder
Petras Raila
Bilmekaniker
Sigurd Hesthaug
Diagnosetekniker
Thomas Karlsen
Systemtekniker/ PKK ansvarlig
VTP.no bruker informasjonskapsler. Klikk her for å leser mer om hva vi bruker dine oppslysninger til.