Hjulstillingskontroll - Nytt utstyr!

hjulstilling
Hos oss kan du få utført hjulstillingskontroll. 

Toxikokinetiska data indikerar att säkerhetsmarginaler med avseende på obundet sildenafil plasmaexponering (AUC) i råtta och hund var 40- respektive 28-faldigt mänsklig exponering.Patienten ska uttryckligen bett om uppfattningar om hans erektil dysfunktion, inklusive vilken typ av debuten, frekvens, kvalitet och varaktighet erektioner; närvaron av nattliga eller tidiga morgon erektioner; och hans förmåga att uppnå sexuell tillfredsställelse. viagra online.

Doserings rekommendation har tagits upp i produktresumén.månader eller hjärtsvikt, instabil angina eller livshotande arytmier under de senaste sex månaderna). buy viagra.

Sexuella dysfunktioner - Special Issue 120 3. viagra sverige 52SHARED CARE CONCEPT (29) Page 53SHARED CARE CONCEPT (29) För närvarande endast ca 10% av de ED drabbade söker behandling..

månader eller hjärtsvikt, instabil angina eller livshotande arytmier under de senaste sex månaderna). erektion 43 mg / kg) av Sildenafil citrate..

ex. viagra Special Issue 122 Fig kontroll avsnitt av Njure Mikrofoto av den Kidney showin g i behandlingsgrupperna 'A' som fick 0..

• Det finns inga belägg för att för närvarande licensierade behandlingar för ED lägga till det övergripande kardiovaskulär risk hos patienter med eller utan hjärt-kärlsjukdom.Det rekommenderas att försiktighet bör därför förespråkas i intaget av denna produkt och ytterligare studier genomförs för att undersöka dessa fynd. generic cialis.

En bil skal være god å kjøre, etter mange år på veien er det stor fare for at innstillingene på hjulene dine ikke lenger er som de skal, da kan en hjulstillingskontroll være avgjørende for god kjørekomfort og høy sikkerhet. 

Ikke bare er det sikkerhet og komfort, men det er også god økonomi, så mye som 60% av bilene på veien antas å ha feil hjulstilling dette medfører økt slitasje på dekk, høyere drivstofforbruk, mer svevestøv, og økt belastning på deler i hjulopphenget. 

Vi har kort ventetid på hjulstilling. 

Kampanjepris er nå fra kun 1795,- 

 

https://www.tv2.no/a/8086149/

Kontakt:

Telefon: 
31 29 11 00

Skriv til oss: 
Kontaktskjema

Adresse:
Røykenveien 397
3440 Røyken

Trykk her for kart

VTP på facebook:

VTP er på facebook!

VTP.no bruker informasjonskapsler. Klikk her for å leser mer om hva vi bruker dine oppslysninger til.